Dəyərlər
YÜKSƏK DƏYƏR
AŞAĞI DƏYƏR
FƏRDİ DƏYƏR

 

KORREKSİYALAR
0% (b)
23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%
100% (a)
138.2%
GENİŞLƏNMƏLƏR
261.8%
200%
161.8%
138.2%
100%
61.8%